Důležité úřady a instituce:

Katastrální úřad v ČR: http://www.cuzk.cz/

Neplacený náhled do katastru nemovitostí v ČR: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Neplacený náhled do katastru nemovitostí v SR: http://www.katasterportal.sk/kapor/

Finanční úřad ČR: http://www.financnisprava.cz/

Finanční správa v SR: https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz

Sociální pojisťovna v SR: http://www.socpoist.sk/

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR: http://www.vzp.cz/

Česká národní banka: www.cnb.cz

Národná banka Slovenska: http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

Evropská unie: http://europa.eu/index_cs.htm

 

Realitní inzerce:

http://www.sreality.cz/ , http://www.reality.cz/ , www.bezrealitky.cz

http://www.reality.sk/

 

Oficiální stránky měst:

Praha: http://www.praha.eu

Brno: www.brno.cz

Plzeň: www.plzen.eu

Karlovy Vary: www.mmkv.cz

Bratislava: http://www.bratislava.sk/

Košice: http://www.kosice.sk/

 

Mapové podklady v ČR:

Klasické mapy: http://maps.google.com , www.mapy.cz , www.mapy.sk

Katastrální mapy: http://www.katastralni-mapa.cz

Cenové mapy měst: http://www.cenovemapy.cz/CM_SEZNAM.html

Cenová mapa Prahy: http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/

Cenová mapa Brna: http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_cenova_mapa_10_public

 

Územní plány měst:

Kompletní přehled ÚP v ČR: http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp

Kompletní přehled ÚP v SR: http://www.uzemneplany.sk/uvod

ÚP Prahy: http://www.uppraha.cz/clanek/53/platny-uzemni-plan-hlavniho-mesta-prahy

ÚP Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/#c4460777

ÚP Plzně: http://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-plzne/uzemni-plan-mesta-plzne.aspx

ÚP Karlových Varů: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=48

ÚP Bratislavy: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=80478&p1=51737

ÚP Košic: http://www.uzemneplany.sk/upn/kosice/uzemny-plan-mesta/stav-zmien-a-doplnkov-2011/vykres/komplexny-urbanisticky-navrh


Kontakt

Ing. Peter Mojcík
Laudonova 437/3, 102 00 Praha 102, Česká republika
031 681 66